Wednesday, October 16, 2013

Eesti ustest – sisse, välja 
Nüüd, kus pea igas peres on keegi välismaaga seotud, ei ole võõrsile minek, olek ja tulek midagi suures plaanis erilist. Igaühe enda jaoks siiski. Kuid põhjused, miks, millal, kuhu minnakse - on erinevad ja erilised.
Tartu Ülikooli eetikakeskus on kokku kogunud selgitavad lood, miks on võetud vastu otsus Eestist ära minna, ja ka vastupidi, kuidas tulla elama või pöörduda tagasi  Eestisse. Igal ühel on olnud väga erinevad  põhjused, ajendid, võimalused, seega  esseede valik ei ole ühekülgne. Kelle jaoks on Eestis külm, kes näeb Eestit kitsana, keda sunnib minema piiratud tööalased võimalused, keda armastus ja uus perekond jne. Eestist on ka varem ära mindud ja selles raamatus on esindatud erinevaid äramineku ajastuid, k.a nõukogude ajal elama minek Lääne-Siberisse.
Väga liigutav oli Tatjana lugu, kelle unistuste maaks oli Eesti. Tragi naine oskas oma tahte, asuda elama Eestisse ka ellu viia, vaatamata sellele, et siinne bürokraatia ei ole sugugi hellitanud.
Igas essees on ära toodud  hetked, mil unelm on saanud teoks ja saabub reaalsus, kellele see siis sobib ja kellele mitte.

Margit Sutrop kirjutab koostajate nimel Loodame, et eestlaste mineku ja tulekuga seotud problemaatika mitmekülgne kajastamine võimaldab paremini mõista eestlaste rände põhjuseid ning nende inimeste tundeid, kes kodust lahkuvad või tagasi pöörduvad.

Kui meil, kes me oleme ja elame Eestis püsivalt  ilma äraminekumõteteta ( kuigi väike salaigatsus on põues), siis selline teiste mõtete lugemine on vägagi tervendav. Valitud esseede lugemine aitab paremini mõista nii minejaid kui tulejaid ja aitab teha omi järeldusi. 

Vaata ka:

No comments:

Post a Comment